top of page

בחזרה לאתר

לוח הקרנות 2018

כולל שיחה עם הקהל

17:00

קיבוץ עין גדי

18.6

17:00

הביתן הישראלי, פסטיבל קאן

15.5

16:00

הביתן הישראלי, פסטיבל קאן

15.5

11:00

הביתן הישראלי, פסטיבל קאן

15.5

לוח הקרנות 2017

כולל שיחה עם הקהל

20:30

סינמטק שדרות

11.12

20:30

מרכז ענבל, תל אביב

28.8

18:30

סינמהדר חיפה

7.8

20:00

 בית גבריאל

30.7

17:00

סינמטק תל אביב

29.7

17:00

סינמטק תל אביב

15.7

20:30

בית הנצחה טבעון

11.7

20:30

בית הנצחה טבעון

8.7

11:30

בית הנצחה טבעון

8.7

11:00

סינמטק תל אביב

8.7

13:00

סינמטק תל אביב

4.7

17:00

סינמטק תל אביב

24.6

21:00

סינמטק ירושלים

22.6

17:00

סינמטק תל אביב

17.6

19:00

סינמטק ירושלים

14.6

13:00

סינמטק תל אביב

13.6

13:00

סינמטק תל אביב

6.6

17:00

סינמטק תל אביב

3.6

18:30

סינמטק חיפה

1.6

bottom of page